Nasi trenerzy i eksperci łączą wiedzę, doświadczenie w pracy szkoleniowo-doradczej z praktyką biznesową. 

  • pic1
  • pic2

pic1

SZKOLENIA                   


pic1

CSR                                SIGNA jest firmą doradczo-szkoleniową. Powstała w 2003 roku. Działa w obszarze szkoleń, doradztwa i usług biznesowych. Współpracuje z organizacjami biznesowymi, szkoleniowo-doradczymi i firmami z różnych dziedzin gospodarki.

 

Akredytacje i certyfikaty:

  • wpis do ewidencji placówek niepublicznych Urzędu Miasta Łodzi
  • wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Signa sp. z o.o.
NIP: 728-24-75-892

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS, Numer KRS - 0000155698
Kapitał zakładowy - 75.000 zł

Kapitał wpłacony - 32.000 zł