Projekt ma na celu stworzenie strategii CSR dla firmy Signa sp. z o.o., wdrożenie normy ISO 26000, przeprowadzenie audytu obsługi klienta oraz utworzenie Regionalnego CENTRUM CSR, które będzie edukowało społeczeństwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • pic1
 • pic2

pic1

SZKOLENIA                   


pic1

CSR                                Regionalne Centrum CSR[drukuj] 


logo_swiss logo_swiss

CSR w nowym wymiarze


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


Zakres i cele projektu


Projekt ma na celu stworzenie strategii CSR dla firmy Signa sp. z o.o., wdrożenie normy ISO 26000, przeprowadzenie audytu obsługi klienta oraz utworzenie Regionalnego CENTRUM CSR, które będzie edukowało społeczeństwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.


Harmonogram projektu


Projekt jest realizowany od 1.07.2014 do 31.12.2014

 • Działanie 1: Stworzenie strategii CSR
 • Działanie 2: Wdrożenie standardów "ekoekonomii' w biurze
 • Działanie 3: Komunikacja społeczna, utworzenie Regionalnego CENTRUM CSR
 • Działanie 4: Opracowanie i wdrożenie normy ISO 26000

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF

Informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

 

Korzyści związane z projektem:


 

 • wzmocnienie strategicznych kierunków rozwoju firmy i ukierunkowanie działań CSR
 • budowa stabilnych i długotrwałych relacji z wszystkimi interesariuszami
 • zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych, tym samym wzrost dochodowości
 • budowanie dobrej reputacji
 • budowanie przewagi konkurencyjnej
 • zwiększenie motywacji pracowników w zakresie obsługi klienta
 • promocja CSR w regionie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zapraszamy na stronę Regionalnego CENTRUM CSR

Realizator projektu: Signa sp. z o.o., kontakt: signa@signa.pl, 42 631 18 18

logo_signa logo_signa_csr